@@ บริการ ผลิต - ไรท ์ / คัดลอก / ทำสำเนา / สกรีนแผ่น CD - ROM / ทำปก / พร้อมบริการ Packing / จำห

หน้าแรก » หนังสือ สิ่งพิมพ์ และ เครื่องเขียน » หนังสือเรียน

@@ บริการ ผลิต - ไรท ์ / คัดลอก / ทำสำเนา / สกรีนแผ่น CD - ROM / ทำปก / พร้อมบริการ Packing / จำห
OXIDECD บริการ ผลิต - ไรท์ ( write ) / ทำสำเนา ( copy ) / สกรีน แผ่น CD - ROM / ทำปก
พร้อมบริการ Packing ครบวงจร
ยินดีให้คำแนะนำและพร้อมให้บริการในราคาย่อมเยาว์ ไม่ว่าจำนวนผลิตน้อย - มาก

- การผลิต CD ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้งานชิ้นสำคัญของคุณออกมาสมบูรณ์ คุณภาพสูงสุด
- สกรีน CD ด้วยระบบ Digital Inkjet ให้งานสวยงามสดใส กรีนลายบริษัท, ร้านค้า, สำนักงาน, ลายส่วนตัวไว้ใช้งาน
- จำหน่าย แผ่น CD - R กล่องบรรจุ ราคาย่อมเยาว์ พร้อมบริการ Packing งานเรียบร้อย

- บริการไรท์ CD ** รับทำงานเฉพาะสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

ไรท์ CD น้อยกว่า 1000 แผ่น 3 บาท / แผ่น ( ราคาไม่รวมแผ่น )
ไรท์ CD ตั้งแต่ 1000 แผ่นขึ้นไป 2 บาท / แผ่น ( ราคาไม่รวมแผ่น )


- สกรีนภาพบนแผ่น CD ( ราคารวมแผ่น ) ** รับทำงานเฉพาะสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

สกรีน CD 1 แผ่น 26 บาท / แผ่น
สกรีน CD 10 แผ่น 24 บาท / แผ่น
สกรีน CD 50 แผ่น 19 บาท / แผ่น
สกรีน CD 100 แผ่น 17 บาท / แผ่น
สกรีน CD 300 แผ่น 14 บาท / แผ่น
สกรีน CD 500 แผ่น 13 บาท / แผ่น
สกรีน CD 1000 แผ่น 11 บาท / แผ่น
สกรีน CD 2000 แผ่น 10.7 บาท / แผ่น
สกรีน CD 3000 แผ่น 10.3 บาท / แผ่น
สกรีน CD 4000 แผ่น 9.8 บาท / แผ่น
สกรีน CD 5000 แผ่น 9.5 บาท / แผ่น
สกรีน CD 10000 แผ่น 9 บาท / แผ่น

- ไรท์ + สกรีนภาพบนแผ่น CD ( ราคารวมแผ่น ) ** รับทำงานเฉพาะสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
ไรท์ + สกรีน CD 1 แผ่น 27 บาท / แผ่น
ไรท์ + สกรีน CD 10 แผ่น 25 บาท / แผ่น
ไรท์ + สกรีน CD 50 แผ่น 20 บาท / แผ่น
ไรท์ + สกรีน CD 100 แผ่น 18 บาท / แผ่น
ไรท์ + สกรีน CD 300 แผ่น 15 บาท / แผ่น
ไรท์ + สกรีน CD 500 แผ่น 14 บาท / แผ่น
ไรท์ + สกรีน CD 1000 แผ่น 12 บาท / แผ่น
ไรท์ + สกรีน CD 2000 แผ่น 11.7 บาท / แผ่น
ไรท์ + สกรีน CD 3000 แผ่น 11.3 บาท / แผ่น
ไรท์ + สกรีน CD 4000 แผ่น 10.8 บาท / แผ่น
ไรท์ + สกรีน CD 5000 แผ่น 10.5 บาท / แผ่น
ไรท์ + สกรีน CD 10000 แผ่น 10 บาท / แผ่น
ไรท์ + สกรีน CD 20000 แผ่น 9.7 บาท / แผ่น

- พริ้นปก CD และ - DVD ( หน้าเดียว ) ด้วยระบบ Digital Inkjet กระดาษอาร์ต 130 แกรม
พริ้นปก CD - DVD 1 แผ่น 8 บาท / แผ่น
พริ้นปก CD - DVD 10 แผ่น 7 บาท / แผ่น
พริ้นปก CD - DVD 50 แผ่น 6 บาท / แผ่น
พริ้นปก CD - DVD 100 แผ่น 5.5 บาท / แผ่น
พริ้นปก CD - DVD 300 แผ่น 5 บาท / แผ่น
พริ้นปก CD - DVD 500 แผ่น 4.5 บาท / แผ่น
พริ้นปก CD - DVD 1000 แผ่น 4.25 บาท / แผ่น
พริ้นปก CD - DVD 2000 แผ่น 4 บาท / แผ่น
พริ้นปก CD - DVD 3000 แผ่น 3.75 บาท / แผ่น
พริ้นปก CD - DVD 4000 แผ่น 3.5 บาท / แผ่น
พริ้นปก CD - DVD 5000 แผ่น 3.3 บาท / แผ่น
พริ้นปก CD - DVD 10000 แผ่น 3 บาท / แผ่น
พริ้นปก CD - DVD 20000 แผ่น 2.5 บาท / แผ่น

- พริ้นปก CD และ - DVD ( หน้า - หลัง ) ด้วยระบบ Digital Inkjet กระดาษอาร์ต 130 แกรม
พริ้นปก CD - DVD 1 แผ่น 15 บาท / แผ่น
พริ้นปก CD - DVD 10 แผ่น 13.5 บาท / แผ่น
พริ้นปก CD - DVD 50 แผ่น 12 บาท / แผ่น
พริ้นปก CD - DVD 100 แผ่น 11 บาท / แผ่น
พริ้นปก CD - DVD 300 แผ่น 9.5 บาท / แผ่น
พริ้นปก CD - DVD 500 แผ่น 9 บาท / แผ่น
พริ้นปก CD - DVD 1000 แผ่น 8.5 บาท / แผ่น
พริ้นปก CD - DVD 2000 แผ่น 8 บาท / แผ่น
พริ้นปก CD - DVD 3000 แผ่น 7.5 บาท / แผ่น
พริ้นปก CD - DVD 4000 แผ่น 7 บาท / แผ่น
พริ้นปก CD - DVD 5000 แผ่น 6.75 บาท / แผ่น
พริ้นปก CD - DVD 10000 แผ่น 6.25 บาท / แผ่น
พริ้นปก CD - DVD 20000 แผ่น 5.75 บาท / แผ่น

- งานครบวงจร ไรท์ + สกรีนCD + พริ้นปก ( หน้าเดียว ) + กล่อง CD - Slim ( หน้าเดียว )
ไรท์ + สกรีนCD + พริ้นปก + กล่อง CD - Slim 1 แผ่น 45 บาท / ชุด
ไรท์ + สกรีนCD + พริ้นปก + กล่อง CD - Slim 10 แผ่น 40 บาท / ชุด
ไรท์ + สกรีนCD + พริ้นปก + กล่อง CD - Slim 50 แผ่น 32.5 บาท / ชุด
ไรท์ + สกรีนCD + พริ้นปก + กล่อง CD - Slim 100 แผ่น 28.5 บาท / ชุด
ไรท์ + สกรีนCD + พริ้นปก + กล่อง CD - Slim 300 แผ่น 24.5 บาท / ชุด
ไรท์ + สกรีนCD + พริ้นปก + กล่อง CD - Slim 500 แผ่น 22.5 บาท / ชุด
ไรท์ + สกรีนCD + พริ้นปก + กล่อง CD - Slim 1000 แผ่น 19.8 บาท / ชุด
ไรท์ + สกรีนCD + พริ้นปก + กล่อง CD - Slim 2000 แผ่น 19.3 บาท / ชุด
ไรท์ + สกรีนCD + พริ้นปก + กล่อง CD - Slim 3000 แผ่น 18.6 บาท / ชุด
ไรท์ + สกรีนCD + พริ้นปก + กล่อง CD - Slim 4000 แผ่น 17.9 บาท / ชุด
ไรท์ + สกรีนCD + พริ้นปก + กล่อง CD - Slim 5000 แผ่น 17.2 บาท / ชุด
ไรท์ + สกรีนCD + พริ้นปก + กล่อง CD - Slim 10000 แผ่น 16.4 บาท / ชุด
ไรท์ + สกรีนCD + พริ้นปก + กล่อง CD - Slim 20000 แผ่น 15.6 บาท / ชุด

- งานครบวงจร ไรท์ + สกรีนCD + พริ้นปก ( หน้าเดียว ) + กล่อง CD - ธรรมดา
ไรท์ + สกรีนCD + พริ้นปก + กล่อง CD - ธรรมดา 1 แผ่น 47 บาท / ชุด
ไรท์ + สกรีนCD + พริ้นปก + กล่อง CD - ธรรมดา 10 แผ่น 42 บาท / ชุด
ไรท์ + สกรีนCD + พริ้นปก + กล่อง CD - ธรรมดา 50 แผ่น 35 บาท / ชุด
ไรท์ + สกรีนCD + พริ้นปก + กล่อง CD - ธรรมดา 100 แผ่น 31 บาท / ชุด
ไรท์ + สกรีนCD + พริ้นปก + กล่อง CD - ธรรมดา 300 แผ่น 25 บาท / ชุด
ไรท์ + สกรีนCD + พริ้นปก + กล่อง CD - ธรรมดา 500 แผ่น 23 บาท / ชุด
ไรท์ + สกรีนCD + พริ้นปก + กล่อง CD - ธรรมดา 1000 แผ่น 20.25 บาท / ชุด
ไรท์ + สกรีนCD + พริ้นปก + กล่อง CD - ธรรมดา 2000 แผ่น 19.7 บาท / ชุด
ไรท์ + สกรีนCD + พริ้นปก + กล่อง CD - ธรรมดา 3000 แผ่น 19 บาท / ชุด
ไรท์ + สกรีนCD + พริ้นปก + กล่อง CD - ธรรมดา 4000 แผ่น 18.3 บาท / ชุด
ไรท์ + สกรีนCD + พริ้นปก + กล่อง CD - ธรรมดา 5000 แผ่น 17.3 บาท / ชุด
ไร ท์ + สกรี�����������������������?� �G�QID������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��?�MemberID�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��?�GroupID��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��?�RoomID���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��?�QTopic���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�?����QName����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�2����QDate����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������]�����QNote����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�??���NInterest������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ��?�filename�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�2����IP�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�P����Qmail����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�2����Band�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�2����Class����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�2����Cost�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�2����Percent��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?�2����AnnounceType��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?�2����Condition������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ?�2�� ��Receive�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?�2�� ��ExpireDate����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �� ?�Phone���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?�2�� ��Mobile��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?�2�� ��Address�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?�?�� ��Province������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?�2�� ��Email���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?�2�� ��PayYear�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?�2����delpassword���������������������นCD + พริ้นปก + กล่อง CD - ธรรมดา 10000 แผ่น 16.5 บาท / ชุด
ไรท์ + สกรีนCD + พริ้นปก + กล่อง CD - ธรรมดา 20000 แผ่น 15.7 บาท / ชุด

- จำหน่ายแผ่น CD - R NO - Screen ( หน้าขาว / หน้ามุก ) สำหรับผู้ต้องการ Print หน้าแผ่นเอง ( Printable )
CD - Print AA 1 แผ่น 12 บาท / แผ่น
CD - Print AA 10 แผ่น 10 บาท / แผ่น
CD - Print AA 50 แผ่น 9 บาท / แผ่น
CD - Print AA 100 แผ่น 8.5 บาท / แผ่น
CD - Print AA 300 แผ่น 8 บาท / แผ่น
CD - Print AA 500 แผ่น 7.5 บาท / แผ่น
CD - Print AA 1000 แผ่น 6.6 บาท / แผ่น
CD - Print AA 5000 แผ่น 6.3 บาท / แผ่น

- จำหน่ายแผ่น CD - R ( Princo ) NO - Screen ( หน้าขาว / หน้ามุก ) สำหรับผู้ต้องการ Print หน้าแผ่นเอง ( Printable )
CD - Print ( Princo ) 11 แผ่น 13 บาท / แผ่น
CD - Print ( Princo ) 10 แผ่น 12 บาท / แผ่น
CD - Print ( Princo ) 50 แผ่น 10 บาท / แผ่น
CD - Print ( Princo ) 100 แผ่น 9 บาท / แผ่น
CD - Print ( Princo ) 300 แผ่น 8 บาท / แผ่น
CD - Print ( Princo ) 500 แผ่น 7.50 บาท / แผ่น
CD - Print ( Princo ) 1000 แผ่น 7 บาท / แผ่น
CD - Print ( Princo ) 5000 แผ่น 6.5 บาท / แผ่น

- จำหน่ายกล่อง CD - slim ( แบบบาง 1 แผ่น )
กล่อง CD - slim 1 แผ่น 10 บาท / แผ่น
กล่อง CD - slim 10 แผ่น 8 บาท / แผ่น
กล่อง CD - slim 50 แผ่น 6.5 บาท / แผ่น
กล่อง CD - slim 100 แผ่น 5 บาท / แผ่น
กล่อง CD - slim 300 แผ่น 4.50 บาท / แผ่น
กล่อง CD - slim 500 แผ่น 4 บาท / แผ่น
กล่อง CD - slim 1000 แผ่น 3.6 บาท / แผ่น
กล่อง CD - slim 5000 แผ่น 3.4 บาท / แผ่น

- จำหน่ายกล่อง CD - ธรรมดา ( แบบหนา 1 แผ่น )
กล่อง CD - ธรรมดา 1 แผ่น 12 บาท / แผ่น
กล่อง CD - ธรรมดา 10 แผ่น 10 บาท / แผ่น
กล่อง CD - ธรรมดา 50 แผ่น 9 บาท / แผ่น
กล่อง CD - ธรรมดา 100 แผ่น 7.5 บาท / แผ่น
กล่อง CD - ธรรมดา 300 แผ่น 5 บาท / แผ่น
กล่อง CD - ธรรมดา 500 แผ่น 4.5 บาท / แผ่น
กล่อง CD - ธรรมดา 1000 แผ่น 4 บาท / แผ่น
กล่อง CD - ธรรมดา 5000 แผ่น 3.5 บาท / แผ่น

- จำหน่ายกล่อง DVD - SLIM 5.25 x 7.5 นิ้ว ( แบบบาง )
กล่อง DVD - บาง 1 แผ่น 8 บาท / แผ่น
กล่อง DVD - บาง 10 แผ่น 7 บาท / แผ่น
กล่อง DVD - บาง 50 แผ่น 6 บาท / แผ่น
กล่อง DVD - บาง 100 แผ่น 5 บาท / แผ่น
กล่อง DVD - บาง 300 แผ่น 4.5 บาท / แผ่น
กล่อง DVD - บาง 500 แผ่น 4 บาท / แผ่น
กล่อง DVD - บาง 1000 แผ่น 3.6 บาท / แผ่น
กล่อง DVD - บาง 5000 แผ่น 3.4 บาท / แผ่น

- จำหน่ายกล่อง DVD - ใหญ่ 5.25 x 7.5 นิ้ว ( แบบหนา )
กล่อง DVD - ใหญ่ 1 แผ่น 10 บาท / แผ่น
กล่อง DVD - ใหญ่ 10 แผ่น 8 บาท / แผ่น
กล่อง DVD - ใหญ่ 50 แผ่น 7 บาท / แผ่น
กล่อง DVD - ใหญ่ 100 แผ่น 5.5 บาท / แผ่น
กล่อง DVD - ใหญ่ 300 แผ่น 4.7 บาท / แผ่น
กล่อง DVD - ใหญ่ 500 แผ่น 4.2 บาท / แผ่น
กล่อง DVD - ใหญ่ 1000 แผ่น 4 บาท / แผ่น
กล่อง DVD - ใหญ่ 5000 แผ่น 3.6 บาท / แผ่น

ให้บริการคุ้มค่างบประมาณของท่าน รับรองคุณภาพงานและราคา
ติดต่อ ฝ่ายการตลาด 09 - 886 - 3987, 02 - 380 - 4223
( เปิดดำเนินการทุกวัน 8.00-20.00น. )
http://www.oxidecd.com
http://www.oxidecd.netfirms.com
E-mail : oxidecd@hotmail.com

*** บริการ ผลิต - ไรท ์ / คัดลอก / ทำสำเนา / สกรีนแผ่น CD - ROM / ทำปก / พร้อมบริการ Packing / จำหน่าย CD - R / CD - R
สำหรับ สกรีน ( Screen ) / กล่อง CD - DVD / ( ราคาปลีก - ส่ง ) รับทำจำนวนน้อย - มาก 09 - 886 - 3987 ( เปิดดำเนินการทุกวัน 8.00 - 20.00 น. )

*** บริการจัดทำ presentation งานประชุม / สัมมนา / แนะนำสินค้า / งานแต่งงาน / ซีดีหนังสือรุ่น / งานนำเสนออื่น ๆ
พร้อมบันทึกลงแผ่น CD และจัดทำ package ในราคาประหยัด

*** จัดทำการ์ดเชิญงานแต่งงานด้วยแผ่น CD
***จัดทำสกรีนแผ่นโลโก้บริษัท, ห้างร้าน, สำนักงาน, องค์กรต่าง ๆ


ยี่ห้อ: -รุ่น: -
สภาพ: ใหม่ความสมบูรณ์: 100%
ราคา: 160 บาทต้องการ: ขาย
เลขบัตรประชาชน: ##########XXXIP Address: 58.136.98.185
ติดต่อ: oxidecd....อีเมล์: 
โทรศัพย์: 023804223มือถือ: 098863987
จังหวัด: สมุทรปราการ
ที่อยู่: 89/375 หมู่ 10 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง

คำค้น:  สกรีนแผ่นซีดี | ์dvdออนไลน์ | จำหน่ายกล่องdvd | กล่อง dvd | DVD ออนไลน์ | หนังออนไลน dvd์ |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]