ของใช้ที่มาใหม่


ของใช้ที่มาใหม่

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ของใช้ที่มาใหม่

 [ ลงประกาศ ]
 100 คำถามสิ่งแวดล้อม
สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วนำกลับมาผลิตใช้ใหม่ได้ ได้แก่ แก้ว พลาสติก อลูมิเนียม กระดาษ. 21. ในร่างกายของมนุษย์มีน้ำอยู่เท่าใด ? ในร่างกายของมนุษย์มีน้ำอยู่ประมาณ 65% ...
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi5/que/num1.htm

คำค้น: ของใช้ที่มาใหม่
 การแปรรูปของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
การนำกลับมาใช้ใหม่ จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับชีวิตเพิ่มคุณค่าให้กับ สิ่งแวดล้อมและช่วยถนอมรักษาทรัพยากรธรรมชาติของโลกไว้ได้ดีที่สุด ในหนทางหนึ่ง ...
http://school.net.th/library/snet6/envi4/recycle/re.htm

คำค้น: ของใช้ที่มาใหม่
 ยุคก่อนประวัติศาสตร์ - วิกิพีเดีย
บทความนี้ไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลอันน่าเชื่อถือ ... ในช่วงเวลาที่มนุษย์ปรากฏขึ้น บนโลกแล้ว ออกเป็น 3 ช่วง โดยเรียกชื่อตามวัสดุที่มนุษย์ในยุคนั้น นำมาทำเครื่องมือเครื่องใช้ ... ยุคหิน (Stone Age) แบ่งออกเป็นยุคย่อยๆ 3 ยุค คือ ยุคหินเก่า ยุคหินกลาง ยุคหินใหม่ ...
http://th.wikipedia.org/wiki/ยุคก่อนประวัติศาสตร์

คำค้น: ของใช้ที่มาใหม่
 เศรษฐกิจพอเพียง
มีการคำนวณโดยใช้หลักวิชาการเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะกักเก็บให้พอเพียงต่อการเพาะปลูก ... เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดินของตนจนได้ผลแล้ว ... ธนาคาร หรือ บริษัท ห้างร้านเอกชน มาช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ...
http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html

คำค้น: ของใช้ที่มาใหม่
 พิธีขึ้นบ้านใหม่ การเข้าบ้านใหม่ www.mahamodo.com
บ้านเป็นจุดศูนย์รวมของครอบครัว พิธีการขึ้นบ้านใหม่ จึงถือเป็นเรื่องสำคัญ ... วัน เดือน ปี เวลา และงานให้ละเอียด ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆสำหรับพระสงฆ์ ก็สามารถยืมของที่วัดมาใช้ได้ ...
http://www.mahamodo.com/tamnai/howto/howto_up_new_house.asp

คำค้น: ของใช้ที่มาใหม่

ของใช้ที่มาใหม่