ค่าธรรมการต่อภาษีรถ


ค่าธรรมการต่อภาษีรถ

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ค่าธรรมการต่อภาษีรถ

 [ ลงประกาศ ]
 อัตราค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติรถยนต์ อัต
1 ครั้ง. 500.-. (ก) การขอใช้หมายเลขทะเบียนที่ออกให้สำหรับรถคันหนึ่งมาใช้กับรถอีกคัน หนึ่ง. 1 ครั้ง. 500.-. (ข) ... (ค) การขอใช้หมายเลขทะเบียนที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษที่ได้ จากการประมูล. 1 ครั้ง. 1,500.- ... 30 ใบแทนเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี. 1 ฉบับ. 20.- ...
http://kanchanaburi.dlt.go.th/data/fees.pdf.pdf

คำค้น: ค่าธรรมการต่อภาษีรถ
 อัตราค่าธรรมเนียมและบัญชีอัตราภาษี ตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบกและตามพ.ร ...
(16) การต่อใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตแต่ละฉบับ ... (4) การขอ ค้นทะเบียนรถหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถและใบคู่มือจดทะเบียน ...
http://www.dlt.go.th/th/index.php?view=weblink&catid=81:2009-12-14-03-02-15&id=94:2009-12-14-03-12-11&option=com_weblinks&Itemid=55

คำค้น: ค่าธรรมการต่อภาษีรถ
 กรม ขนส่ง ทาง บก เปิด บริการ ชำระ ภาษี รถยนต์ ทาง Internet - หน้า แรก
ขั้นตอนการใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบธนาคาร อิเล็กทรอนิกส์ (e-Banking) ... ไม่มีภาษีค้างชำระ. 3. ค่าบริการ - ค่าจัดส่งเอกสาร - ค่าธรรมเนียมธนาคาร รายการละ 20 บาท ...
http://www.thailaw4u.com/show.php?view=articles&id=1150

คำค้น: ค่าธรรมการต่อภาษีรถ
 อัตราค่าธรรมเนียม
1 ครั้ง. 500.-. (ก) การขอใช้หมายเลขทะเบียนที่ออกให้สำหรับรถคันหนึ่งมาใช้กับรถอีกคัน หนึ่ง. 1 ครั้ง. 500.- ... (ค) การขอใช้หมายเลขทะเบียนที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษที่ได้จาก การประมูล. 1 ครั้ง. 1,500.- ... ใบแทนเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี. 1 ฉบับ. 20.-. 31 ...
http://www.nt-dlt.com/Menu/sv_01.htm

คำค้น: ค่าธรรมการต่อภาษีรถ

ค่าธรรมการต่อภาษีรถ