ค่าธรรมเนียมภาษีรถยนต์


ค่าธรรมเนียมภาษีรถยนต์

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียมภาษีรถยนต์

 [ ลงประกาศ ]
 กรมขนส่งทางบกเปิดบริการชำระภาษีรถยนต์ทางInternet
ขั้นตอนการใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบธนาคาร อิเล็กทรอนิกส์ (e-Banking) ... ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร (กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต) ร้อยละ 2 รวม Vat 7% ของค่าธรรมเนียม ...
http://www.thailaw4u.com/show.php?view=articles&id=1150

คำค้น: ค่าธรรมเนียมภาษีรถยนต์
 อัตราค่าธรรมเนียมและภาษีรถ - สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
อัตราค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปี. อัตราค่าธรรมเนียม. อัตราค่าธรรมเนียมด้านทะเบียนรถ ด้านใบอนุญาตขับรถ ด้านใบอนุญาตประกอบการขนส่งและด้านอื่น ๆ ...
http://www.chiangmaidlt.go.th/law_rate.php

คำค้น: ค่าธรรมเนียมภาษีรถยนต์
 การดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถตาม พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ2522
รถยนต์(2522) · การดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถตาม พรบ.การขนส่งทางบก(2522) ... ณ ฝ่ายทะเบียนรถ; ชำระเงินค่าธรรมเนียมและเสียภาษีรถ; รับแผ่นป้ายทะเบียนรถ ...
http://samutsakhon.dlt.go.th/D2_03_00.html

คำค้น: ค่าธรรมเนียมภาษีรถยนต์
 อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2546.
http://nakhonsidlt.com/index.php?option=com_content&view=article&id=168&Itemid=118

คำค้น: ค่าธรรมเนียมภาษีรถยนต์
 สถิติรายได้จากเงินภาษีรถและเงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ค่าแผ่นป้าย ตามกฎหมาย ...
4 วันก่อน ... Home · ข้อมูลสถิติ · สถิติ รายได้จากเงินภาษีรถและเงินเพิ่ม ...
http://sisaket.dlt.go.th/site/index.php?option=com_content&view=article&id=145:income-tax-and-vehicle-license-plates-as-payment-for-the-law-on-road-transport&catid=37:-m-m-s&Itemid=11

คำค้น: ค่าธรรมเนียมภาษีรถยนต์

ค่าธรรมเนียมภาษีรถยนต์