ฝักใหญ่


ฝักใหญ่

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ฝักใหญ่

 [ ลงประกาศ ]
 ส่งเสริมปลูกมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ - YouTube
19 ก.พ. 2013 ... จังหวัดแพร่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้า เกษตรของจังหวัด.
http://www.youtube.com/watch?v=vsrO66Frt68

คำค้น: ฝักใหญ่
 มะขามพันธุ์ฝักใหญ่ไร่เฟื่องฟ้า - YouTube
26 ต.ค. 2011 ... แปลงถ่ายทอดความรู้การปลูกมะขามเปรี้ยวพันธุ์ใหญ่ "ไร่เฟื่องฟ้าบ้านโนนสมบูรณ์" หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี.
http://www.youtube.com/watch?v=pI7velCpRRk

คำค้น: ฝักใหญ่
 ข้าวโพดฝักใหญ่น้ำหนักดีCorn big weight - YouTube
12 ก.ย. 2011 ... คุณ หุน มะลิกุล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ทำข้าวโพด50 ไร่เมื่อก่อนได้ฝักเล็ก หลังใช้นุชฟอร์ไ ลฟ์ แล้ว ได้ฝักใหญ่มากน้ำหนักดี ลดปุ๋ยไปเยอะ ผลผลิตก็ได้เพิ่มเยี่ยมจริง...
http://www.youtube.com/watch?v=oBkA6gTy6rw

คำค้น: ฝักใหญ่
 มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่พันธุ์พืชขึ้นทะเบียนของ มก. - นิทรรศการงานวิจัย "บน ...
2546 พบว่ามีพื้นที่ปลูกมะขามอยู่ประมาณ 571,491 ไร่ ส่วนใหญ่ปลูกมะขามหวาน ... ประวัติการพัฒนาพันธุ์: มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่พันธุ์ “ปากช่อง 1” เป็นพันธุ์คัดเลือกดีเด่น ...
http://www.rdi.ku.ac.th/kasetresearch54/GroupEconomic/17-1-Ruangsak_Kom/template.html

คำค้น: ฝักใหญ่
 ข้าวโพดโตเร็ว เขียวนาน ฝักใหญ่ เต็มฝัก - YouTube
21 เม.ย. 2014 ... สอบถามโทร.086-4467709 (ชัดแท้),081-8882655 (สิริพงศ์)
http://www.youtube.com/watch?v=kX961qf3nvM

คำค้น: ฝักใหญ่

ฝักใหญ่