พระครูคามเขตพิทักษ์


พระครูคามเขตพิทักษ์

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ พระครูคามเขตพิทักษ์

 [ ลงประกาศ ]
 ประวัติสังเขป พระธรรมรัตนากร (สงัด อํสุมาลี)
2495 ปีจอ วัดกลาง ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง พระอุปัชฌาย์ พระครู คามเขตพิทักษ์ วัดกลาง ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง. อุปสมบท ...
http://www.watpaknam.org/content.php?op=Ungsumalee

คำค้น: พระครูคามเขตพิทักษ์
 วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร
อ่างทอง มีพระครูจันทรโพธิคุณ วัดโพธิ์เกรียบ เป็นพระอุปัชฌาย์. อุปสมบท วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๔๘๕ วัดราชปักษี ตำบลโพสะ อ.เมือง จ. อ่างทอง มีพระครูคามเขตพิทักษ์ ...
http://watkhuhasawan.com/people.html

คำค้น: พระครูคามเขตพิทักษ์
 พระครูพิทักษ์ประทุมเขต วัดตระคลอง(วัดบ้านโคกไร่)
ศ.2529 สิริอายุ 82 พรรษา 62 ณ วันนี้ แม้ร่างสังขารพระครูพิทักษ์ประทุมเขต จะแตกดับสูญ สลายไปนานแล้ว แต่คุณงามความดีของท่านยังคงปรากฏอยู่ในใจของชาวมหาสารคามสืบไป ...
http://www.tumsrivichai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538724564&Ntype=56

คำค้น: พระครูคามเขตพิทักษ์
 เลื่อนสมณศักดิ์ 2 รองสมเด็จใหม่ 82 'พระราชาคณะ' | phrathai.net
๗๙. พระอธิการวิเศษศักดิ์ วัดทุ่งโม่ง/วังทรายพูน/พิจิตร ” พระครูพิพัฒน์กิจโกศล ” ๘๐. พระ อธิการสวัสดิ์ วัดบ้านนา/วชิรบารมี/พิจิตร ” พระครูพิทักษ์คามเขต ” ๘๑. พระครูสมุห์ สำราญ ...
http://www.phrathai.net/news-article/เลื่อนสมณศักดิ์-2-รองสมเด็จใหม่-82-พระราชาคณะ

คำค้น: พระครูคามเขตพิทักษ์
 ประวัติ พระครูพิทักษ์ประทุมเขต วัดตระคลอง (วัดบ้านโคกไร่)
ศ.2529 สิริอายุ 82 พรรษา 62 ณ วันนี้ถึงแม้พระครูพิทักษ์ประทุมเขต จะละสังขารไปนานกว่า ยี่สิบปีแล้ว แต่คุณงามความดีของท่านยังคงปรากฏอยู่ในใจของชาวมหาสารคาม ...
http://www.itti-patihan.com/ประวัติ-พระครูพิทักษ์ประทุมเขต-วัดตระคลอง-วัดบ้านโคกไร่.html

คำค้น: พระครูคามเขตพิทักษ์

พระครูคามเขตพิทักษ์