พระเครื่องบุทองคำ


พระเครื่องบุทองคำ

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ พระเครื่องบุทองคำ

 [ ลงประกาศ ]
 การ ปฏิบัติ งาน บุ โลหะ - ช่างสิบหมู่
รูปภาพ พระพุทธรูปบุทองคำปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยา พบในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑. การบุโลหะในลักษณะนี้ หมายถึง การนำเอาโลหะชนิดใดชนิด หนึ่ง ...
http://changsipmu.com/metal_beating_p03.html

คำค้น: พระเครื่องบุทองคำ
 เรื่องที่ ๙. ช่างบุ เป็นช่างฝีมือประเภทหนึ่ง ในจำพวกช่างสิบหมู่ ได้ใช้ฝีมือ ...
รูปภาพ พระพุทธรูปบุทองคำประทับนั่งขัดสมาธิราบ ศิลปะอยุธยาตอนต้น (พุทธศักราช ๑๙๖๗) พบในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑. ช่างบุ ที่เป็นช่างหลวง ...
http://changsipmu.com/metal_beating_p01.html

คำค้น: พระเครื่องบุทองคำ

พระเครื่องบุทองคำ