ภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพของคนงาน ในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป


ภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพของคนงาน ในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป

รูป   รายละเอียด ราคา
 
[กระดาษและผลิตภัณฑ์] ค้นหา : โรงงานเย็บเสื้อผ้า , โรงงานเย็บเสื้อ , การทำงานโรงงานเย็บผ้า , การทําโรงงานเย็บผ้า , ทําโรงงาน , ภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพของคนงาน ในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ,
-
หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพของคนงาน ในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป

 รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส [ ลงประกาศ ]
 บทที่4 ภาคโรงงาน (ตัดเย็บเสื้อผ้า) - International Labour Organization
ตารางที่ 10 ร้อยละของแรงงาน จำแนกตามความสามารถในการลาออกจากงาน เพศและอายุ. 185. ตารางที่ 11 .... ในการศึกษาครั้งนี้จำกัดเพียงกิจการโรงงานสิ่งทอ (ตัดเย็บ. เสื้อผ้า) ...
http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/child/trafficking/downloads/vol2-manufacturing-thai.pdf

คำค้น: ภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพของคนงาน ในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
 การศึกษาภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพของคนงาน ในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป 6 ...
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพแวดล้อมในการทำงานของคนงาน ความชุก ของคนเกิดโรค ที่เกิดจากภาวะเสี่ยง จากการสัมผัสเสียงดัง ฝุ่นฝ้าย แสงสว่าง ...
http://advisor.anamai.moph.go.th/213/21305.html

คำค้น: ภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพของคนงาน ในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
 บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวขั้นสูง ต่อการส่งเสริมสุขภาพแรงงานนอก ...
12 ก.พ. 2010 ... สภาพการทำงานของผู้ที่รับงานมาทำที่บ้านส่งผลต่อปัญหาสุขภาพอย่างไร ... ผลการศึกษา พบว่าผู้รับงานมีสภาพการทำงานที่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพคือ ... การสัมผัสสารเคมีที่เป็น อันตรายต่อร่างกายในการย้อมสี การใช้กาวทารองเท้า ... และการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปและ สิ่งทอมีวันทำงานเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ ... กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยเกษม.
http://www.meedee.net/magazine/med/doctor-story/4293

คำค้น: ภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพของคนงาน ในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
 รายงานสถานการณ์ ปี 2554รอบ 6 เดือนหลัง.doc - กระทรวงอุตสาหกรรม
การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ ... ภาวะเศรษฐกิจจังหวัด: เศรษฐกิจโดยรวม ของจังหวัดลำพูน ... จังหวัดลำพูนมีประชากรผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 283,871 คน จำแนกเป็นผู้ มีงานทำ ... มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในส่วนผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปตามปริมาณความ ต้องการของตลาด ... จากคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานรวมทั้งฝีมือการตัดเย็บที่ประณีต สวยงาม ...
http://www.industry.go.th/ops/pio/lamphun/Lists/annuity/Attachments/106/รายงานสถานการณ์ ปี 2554รอบ 6 เดือนหลัง.doc

คำค้น: ภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพของคนงาน ในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพของคนงาน ในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป