ย่านการค้า


ย่านการค้า

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ย่านการค้า

 [ ลงประกาศ ]
 ดัน4ย่านการค้าเป็นศูนย์กลางค้าส่งอาเซียน - กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์
11 เม.ย. 2013 ... กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดัน 4 ย่านการค้าเป็นศูนย์กลางค้าส่งอาเซียน เตรียมจัดกิจกรรม กระตุ้นตลาดในประเทศ ตลาดชายแดน พร้อมของบปีหน้า 400 ล้านบาท.
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/business/business/20130411/500060/ดัน4ย่านการค้าเป็นศูนย์กลางค้าส่งอาเซียน.html

คำค้น: ย่านการค้า
 ย่านการค้า - วิกิพีเดีย
ย่านการค้า คือ ศูนย์รวมหรือแหล่งรวมสรรพสินค้าและสรรพบริการ สามารถแยกเป็นย่านการค้า ปลีก และย่านการค้าส่ง หรือมีกิจกรรมการขายแบบผสมผสานทั้งสองอย่างในย่านเดียว ...
http://th.wikipedia.org/wiki/ย่านการค้า

คำค้น: ย่านการค้า
 1 ผลการศึกษาสถานการณ์ และดัชนีย่านการค้าเป้า
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม (ย่านประตูน้้า โบ๊เบ๊ส้าเพ็ง). ประจ้าไตรมาสที่1/2554. การจัดทาสถานการณ์และดัชนีย่านการค้าของ SMEs เป็นโครงการน าร่องในการจัดท ...
http://www.sme.go.th/SiteCollectionDocuments/ดัชนีความเชื่อมั่น SMEs/ดัชนีย่านการค้า/ดัชนีย่านการค้า_เสื้อผ้า.pdf

คำค้น: ย่านการค้า
 ย่านการค้า (Downtown) จากบล็อก โอเคเนชั่น oknation.net
ย่านการค้า คือ ศูนย์รวมหรือแหล่งรวมสรรพสินค้าและสรรพบริการ สามารถแยกเป็นย่านการค้า ปลีก และย่านการค้าส่ง หรือมีกิจกรรมการขายแบบผสมผสานทั้งสองอย่างในย่านเดียว ...
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=657124

คำค้น: ย่านการค้า

ย่านการค้า