รับทำสัตภัณฑ์


รับทำสัตภัณฑ์

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ รับทำสัตภัณฑ์

 [ ลงประกาศ ]
 เชิงเทียน - วิกิพีเดีย
ส่วนประเทศอิสราเอลนั้นใช้สัตภัณฑ์ (seven-branched candelabra) ที่เรียกว่า "เมโนราห์" ... เป็นว่า ได้รับการเอ่ยถึงในบทร้อยกรองสำหรับเด็กเรื่อง แจ็กบีนิมเบิล (Jack Be Nimble) ...
http://th.wikipedia.org/wiki/เชิงเทียน

คำค้น: รับทำสัตภัณฑ์
 *เมรุ* : พจนานุกรม Longdo (Longdo Dictionary)
(ป., ส. วินตก). (ดู สัตบริภัณฑ์, สัตภัณฑ์). คดซ่าง, น. โรงขนาดเล็กมียกพื้นข้างใน สําหรับพระ สงฆ์นั่งสวดพระอภิธรรม อยู่ ๔ มุมเมรุ, คดสร้าง ซ่าง สร้าง ส้าง หรือ สําซ่าง ก็เรียก. ค้าน, ก.
http://dict.longdo.com/search/*เมรุ*

คำค้น: รับทำสัตภัณฑ์
 ยุทธศาสตร์การวิจัย - University of Phayao : มหาวิทยาลัยพะเยา
... เพื่อสนับสนุนงานวิจัย 1.3 พัฒนาให้มีกลไกความรับผิดชอบ (Responsibility) และรับผิด รับชอบ (Accountability) ... 2.2 กำหนดในหลักสูตรให้นิสิตทุกคนต้องทำวิจัยก่อนสำเร็จการ ศึกษา ... สัตภัณฑ์สีขาว บนพื้นหลังรูปศิลาจารึกยอดกลีบบัวสีม่วง เหนืออักษรย่อ “มพ” สีม่วง  ...
http://www.up.ac.th/ContentShow.aspx?itemID=314

คำค้น: รับทำสัตภัณฑ์
 สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย - University of Phayao : มหาวิทยาลัยพะเยา
ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา มีลักษณะเป็นรูปสัตภัณฑ์สีขาว บนพื้นหลังรูปศิลา จารึกยอดกลีบบัวสีม่วง เหนืออักษรย่อ “มพ” สีม่วง ซึ่งเป็นตัวอักษรฝักขามล้านนา ...
http://www.up.ac.th/ContentShow.aspx?itemID=302

คำค้น: รับทำสัตภัณฑ์
 กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - University of Phayao : มหาวิทยาลัยพะเยา
Home » วิจัย » กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีที่ผ่านมา ... สัตภัณฑ์สีขาว บนพื้นหลังรูป ศิลาจารึกยอดกลีบบัวสีม่วง เหนืออักษรย่อ “มพ” สีม่วง ซึ่งเป็นตัวอักษรฝักขามล้านนา ...
http://www.up.ac.th/ContentShow.aspx?itemID=318

คำค้น: รับทำสัตภัณฑ์

รับทำสัตภัณฑ์