ลิขสิทธิ


ลิขสิทธิ

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ลิขสิทธิ

 [ ลงประกาศ ]
 ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่ผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระทำการใด ...
ลิขสิทธิ์. ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่ผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ตนได้ทำขึ้น อันได้แก่ สิทธิที่จะทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำออกโฆษณา ...
http://ip.payap.ac.th/copyright.htm

คำค้น: ลิขสิทธิ
 ลิขสิทธิ์ - วิกิพีเดีย
สัญลักษณ์ลิขสิทธิ์. ลิขสิทธิ์ (©) หมายถึง สิทธิแต่ผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์ กระทำการใด ๆ ... สนธิสัญญากรุงเบิร์นเป็นสนธิสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์ระหว่าง ประเทศ ...
http://th.wikipedia.org/wiki/ลิขสิทธิ์

คำค้น: ลิขสิทธิ
 จับลิขสิทธิตลาดต้นตาล(หงายเงิบ) - YouTube
25 ก.พ. 2013 ... เจอพ่อค้า-แม่ค้า รุมเลย จับแบบนี้ไม่ถูกต้อง เงิบเลย555+.
http://www.youtube.com/watch?v=vlIP8TEYTZo

คำค้น: ลิขสิทธิ
 ลิขสิทธิ - สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย
ลิขสิทธิ ... 3, รายชื่อบริษัทที่ดำเนินการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ พร้อมอัตราจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ใน ปัจจุบัน. 4, รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักลิขสิทธิ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2543.
http://www.ipat.or.th/index.php?view=category&id=45:aut1&option=com_content&Itemid=14

คำค้น: ลิขสิทธิ
 ลิขสิทธิและเงื่อนไข - PTT Exploration and Production Public Company ...
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อให้ บริการข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักลงทุน ...
http://www.pttep.com/th/TermsAndConditions.aspx

คำค้น: ลิขสิทธิ

ลิขสิทธิ