สายดาต้าลิ้งค์nokia6600


สายดาต้าลิ้งค์nokia6600

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ สายดาต้าลิ้งค์nokia6600

 [ ลงประกาศ ]
 คูมือผูใช Nokia 6600 Slide
คูมือผูใช Nokia 6600 Slide ... 7. การชารจแบตเตอรี่. 8. เสาอากาศ. 8. ชุดหูฟ. 8 . สายคลอง. 8. ขอมูลเกี่ยวกับโทรศัพทของคุณ. 9 ..... สายเคเบิล USB โดยใชไฟจาก คอมพิวเตอรได. อีกดวย. 1 ... โทรศัพทของคุณอาจติดตั้งบุคมารคและลิงค.
http://nds1.nokia.com/files/support/apac/phones/guides/Nokia_6600Slide_APAC_UG_th.pdf

คำค้น: สายดาต้าลิ้งค์nokia6600
 การสนับสนุน - - Nokia - (โนเกีย) Thailand
ใช้สาย USB (DKE-2, CA-101, CA-53, CA-70, CA-126, CA-179, DKU-2) ... Nokia 6500 Classic, Nokia 6500 Slide, Nokia 6555, Nokia 6600 Fold, Nokia 6600 Slide,  ...
http://www.nokia.com/th-th/support/nokia-suite-compatibility/

คำค้น: สายดาต้าลิ้งค์nokia6600
 Nokia Micro USB connector and cable pinout - PinoutsGuide.com
Dec 16, 2013 ... Pinout of Micro USBused in 3720 Classic, 5330 Mobile TV Edition, 6210 Navigator, 6220 Classic, 6303i, 6500 Classic, 6555, 6600 Slide, 6600i ...
http://pinoutsguide.com/CellularPhones-Nokia/micro_usb_connector_pinout.shtml

คำค้น: สายดาต้าลิ้งค์nokia6600
 Nokia phones connectors pinouts and connections @ pinouts.ru
... data/flash cable; Nokia 6555, N71, N73, N77, N93 cell phones FBus/MBus connector · Nokia 6600 cell phone FBus/MBus connector for data/flash cable only  ...
http://pinouts.ru/CellularPhones-Nokia/

คำค้น: สายดาต้าลิ้งค์nokia6600

สายดาต้าลิ้งค์nokia6600