หนังสือการโฆษณา


หนังสือการโฆษณา

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ หนังสือการโฆษณา

 [ ลงประกาศ ]
 การวิจัยการโฆษณา - + + สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ + +
การวิจัยการโฆษณา = Advertising research / วีรพงษ์ พวงเล็ก ; ภาควิชาการโฆษณา ... และการโฆษณาในทุกดานและทุกขั้นตอน ซึ่งหนังสือ “การวิจัยการโฆษณา” เลมนี้ ...
http://bupress.bu.ac.th/ebook/comart/ad302_weerapong.pdf

คำค้น: หนังสือการโฆษณา
 กลยุทธ์การตลาด/การโฆษณา : B2S บีทูเอส
ร้านหนังสือออนไลน์แหล่งรวบรวมหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ หนังสือ ... สินค้า สุดยอดนักการตลาดมือทอง เจริญ สิริวัฒนภักดี ... สินค้า การโฆษณาข้ามวัฒนธรรม ...
http://www.b2s.co.th/products.php?typeid=82&typecode=103004001

คำค้น: หนังสือการโฆษณา
 06. การโฆษณาหนังสือ MLM ALPHA NO.1 (2) on Vimeo
ถ้าคุณต้องการหนังสือ MLM ALPHA NO.1 โอนเงินเข้าบัญชีของสุดยอดนักธุรกิจเครือข่าย กัณณ์ จรณะหุต บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัส นครศรีธรรมราช เลขที่ ...
http://vimeo.com/36128474

คำค้น: หนังสือการโฆษณา

หนังสือการโฆษณา