เหรียญ 25 สตางค์ ปี 2489 ร.8


เหรียญ 25 สตางค์ ปี 2489 ร.8

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ เหรียญ 25 สตางค์ ปี 2489 ร.8

 [ ลงประกาศ ]
 บันทึกจากอดีต
จากหลักฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การใช้เงินตราของประเทศไทยพบว่า การแลกเปลี่ยนแต่ เดิมนั้นใช้เงินตราจำพวกเหรียญฟูนัน ทวาราวดี และศรีวิชัย เงินล้านนา เงินล้านช้าง ...
http://www.bu.ac.th/NewsandInform/bunews/2546/Feb23/history.html

คำค้น: เหรียญ 25 สตางค์ ปี 2489 ร.8

เหรียญ 25 สตางค์ ปี 2489 ร.8