แป้นบาสตั้งพื้น


แป้นบาสตั้งพื้น

รูป   รายละเอียด ราคา
  5,900 บาท
  5,900 บาท
  5,900 บาท
  5,900 บาท
  5,900 บาท
  5,900 บาท
  5,900 บาท
  5,900 บาท
  5,900 บาท
  5,900 บาท
  5,900 บาท
  5,900 บาท
  5,900 บาท
  5,900 บาท
  5,900 บาท
  5,900 บาท
  5,900 บาท
  5,900 บาท
  5,900 บาท
  5,900 บาท
หน้า 1 จาก 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ แป้นบาสตั้งพื้น

 [ ลงประกาศ ]
 ขายบาร์โหนติดประตู บาร์ตั้งพื้น บาร์ติดผนัง - ขาย ดั ม เบ ล
เชื่อว่าตอนเด็กๆ ทุกๆคนคงเคยได้เล่นโหนบาร์กันมาบ้างในชั่วโมงพละ หรือ โหนกันเล่นๆหรือ เพื่อเพิ่มความสูงกับที่โหนบาร์ หรือ โหนกับเครื่องเล่น แป้นบาส และ ...
http://www.supersportpro.com/category/6/ขายบาร์โหนติดประตู-บาร์ตั้งพื้น-บาร์ติดผนัง

คำค้น: แป้นบาสตั้งพื้น
 มาตรฐานสนามแขงขันและอุปกรณกีฬา บาสเกตบอล
หนวยงาน องคกร หรือสถาบันตาง ๆ ที่ตองการจัดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล .... พื้นสังเคราะหติดตั้งแบบเคลื่อนยายได (การแขงขันระดับ 2. และ 3).
http://dbsrv.lib.buu.ac.th/sports/1276085516.pdf

คำค้น: แป้นบาสตั้งพื้น
 Autistic Thailand
สวนตั่งพื้น /๒. ... ^^^อยู่ต้นมะม่วงต้นมะเฟือง/ไม้ยืนต้นและโรงเรือนส่วนหน้าบ้านทั้งหมด ... บาท [อยู่ต้นมะม่วงต้นที่สอง-ติดแป้นบาสใหญ่(หรืออยู่ระหว่างแป้นบาสใหญ่กับแป้นบาสเล็ก)] .
http://jee.hypermart.net/autisticthailand/Auparents_projects/Auparpject1_3a3.htm

คำค้น: แป้นบาสตั้งพื้น
 15. พื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล: การฝึกซ้อม | Jr NBA
17 พ.ค. 2014 ... พื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล: การฝึกซ้อม. 1. ... ใช้พื้นที่ทั่วสนาม ฝึกทักษะการส่งบอล การเลย์อั พ ... ให้ผู้เล่นเริ่มที่ใต้แป้น เลี้ยงบอลไปยังเส้นฟาวล์ ก้าวหยุด หมุนตัว ...
http://jrnba.asia/thailand/2014/05/17/15-พื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล-ก/

คำค้น: แป้นบาสตั้งพื้น

แป้นบาสตั้งพื้น