โปรแกรมอินฟาเรดในมือถือ


โปรแกรมอินฟาเรดในมือถือ

หน้า 1 จาก 1 1

เพิ่มเติม เกี่ยวกับ โปรแกรมอินฟาเรดในมือถือ

 [ ลงประกาศ ]
 DIY: IR-Transmitter ใช้ iPhone เป็นรีโมทอินฟาเรดควบคุมกล้อง DSLR ...
DIY: IR-Transmitter ใช้ iPhone เป็นรีโมทอินฟาเรดควบคุมกล้อง DSLR เทคนิคการถ่าย ภาพ. ... หลักการในการใช้ iPhone ควบคุมกล้อง DSLR ก็คือ ตัวโปรแกรม DSLR. ..... ปล. มา update ด้วยครับว่ามือถือ Android ก็ใช้เป็นรีโมทกล้องได้แล้วนะครับ ...
http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=57535

คำค้น: โปรแกรมอินฟาเรดในมือถือ
 ใช้อินฟาเรดไม่ได้ ขอคำแนะนำหน่อยครับ - SIAMPHONE COMMUNITY
ผมใช้ 6230 เครื่องคอมผมมีอินฟาเรดของ BAFO ซึ่งใช้กับมือถือของ Panasonic ... nokia ไม่ได้ครับ เมื่อใช้โปรแกรม nokia suite แล้วมันโชว์ว่าเจอเครื่อง nokia 6230 ... ในช่อง.. - Infrared Transceiver Type >>>>> Sigma Tel 4000 - Min.
http://community.siamphone.com/viewtopic.php?t=89574

คำค้น: โปรแกรมอินฟาเรดในมือถือ
 การตออินเตอรเน็ตไรสายผานมือถือแบบ GPRS โดย
งานอินเตอรเน็ต เพราะวา ในชวงนี้ผูใหบริการโทรศัพทมือถือหลาย ๆ คาย ก็มี การ ... หรืออินฟาเรด โดยวิธีนี้จะเหมาะกับมือถือรุนเกา ๆ ขอเสียคือเวลาใชงานจะต อง ... ไดถาไมมีเมนูหนาจอนี้ ก็ลองคนหาดูจาก Program Menu วามีโปรแกรม หรือ ...
http://www2.crma.ac.th/ITDEPT/PDF File/การต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายผ่านมือถือแบบ GPRS โดยใช้อุปกรณ์ Bluetooth.pdf

คำค้น: โปรแกรมอินฟาเรดในมือถือ
 โปรแกรม Others Software - ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี
Impala 1.1 แอพพลิเคชั่นคัดแยกภาพบนมือถือ ... โดยการเชื่อมต่อเข้ากับพีซี หรือโน๊ตบุ๊ค ด้วยพอร์ตเคเบิ้ล (cable) อินฟาเรด (infrared) หรือทางบลูทูธ (Bluetooth) Mobile Master  ...
http://www.downloaddoo.com/ProgramType-30-ProgramTypeName-Others_Software-Default.aspx

คำค้น: โปรแกรมอินฟาเรดในมือถือ

โปรแกรมอินฟาเรดในมือถือ