<<<เปิดสอนการซ่อมโทรศัพท์มือถือหลักสูตรมาตรฐาน 4 วัน เพียง 1900 บาทเท่านั้น ซ่อมไม่เป็นสามา

หน้าแรก » โทรศัพย์มือถือ และ การสื่อสาร » โทรศัพท์มือถือ

<<<เปิดสอนการซ่อมโทรศัพท์มือถือหลักสูตรมาตรฐาน 4 วัน เพียง 1900 บาทเท่านั้น ซ่อมไม่เป็นสามา
เปิดสอนเทคนิคการซ่อมโทรศัพท์มือถือหลักสูตรมาตรฐานในราคาเพียง 1,900 บาทเท่านั้น บอกหมดทุกอย่าง เรียนไม่เข้าใจหรือซ่อมไม่เป็นสามารถเรียนซ้ำได้ฟรี!! เวลาเรียนใช้ศัพท์ที่เข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น และยังสามารถนำความรู้ที่เรียนไปประกอบอาชีพหรือเปิดร้านได้
****พิเศษสุดๆเพิ่มเนื้อหาในการเรียนให้มากขึ้น และผู้เข้าเรียนยังจะได้รับคู่มือและอุปกรณ์ในการเรียนฟรี!!ทันที****
รายละเอียดการสอนดังนี้
1. เรียนรู้อุปกรณ์และส่วนประกอบในโทรศัพท์มือ เช่น R, C, IC, ไดโอด, ลำโพง, ไมค์ มอร์เตอร์ฯลฯ
2. ศึกษาถึงอิเลคโทรนิคเบื้องต้นที่ใช้ในการซ่อมโทรศัพท์มือถือ
3. ศึกษาถึงวิธีการใช้มัลติมิเตอร์ในการอ่านวัดและค่าต่างๆในโทรศัพท์มือถือ เช่น
- การวัดปะจุไฟในแบตฯมือถือ
- การวัดลำโพงดี-เสีย ควรตั้งมิเตอร์ที่อะไร
- การวัด Buzzer ควรตั้งมิเตอร์ที่อะไร
- การวัดหลอดไฟ
- การวัดมอร์เตอร์สั่น
- การวัดไมล์ดี-เสีย ดูเข็มอย่างไร
- การเช็ค Switch เปิด-ปิดเครื่อง ว่าดีหรือไม่อย่างไร
- การวัดช๊อตของเครื่องโทรศัพท์
4. เรียนรู้ถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการซ่อมโทรศัพท์มือถือ เช่น
- Hot Air
- หัวแร้ง
- มัลติมิเตอร์
- Power Supply
- ตะกั่วเส้น
- ตะกั่วเหลว
- ฟลั๊ก
- ลวดอาบน้ำยา
- Test box
ฯลฯ
5. เรียนรู้และทดลองใช้เครื่องมือในการซ่อมโทรศัพท์มือถือ
6. ทำความเข้าใจถึงการเก็บ-รักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมโทรศัพท์มือถืออย่างถูกต้องและถูกวิธี
7. ศึกษาถึงระบบการทำงานของโทรศัพท์ว่า ระบบการทำงานของโทรศัพท์มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
8. ศึกษาถึงการทำงานของ IC แต่ละตัวว่า แต่ละตัวทำหน้าที่อะไรบ้าง อยู่ในส่วนของภาคการทำงานใดในโทรศัพท์มือถือ เช่น
- Ccount
- Hagar
- Cobba
- Pa
ฯลฯ
9. การตรวจสอบตัว IC ว่ายังสามารถใช้งานได้ต่อไปหรือไม่ โดยการวัดค่าไฟในตัว IC (สามารถนำความรู้ข้อนี้ไปเลือกซื้อตัว IC ได้)
10. เรียนรู้ถึงการวิเคราะห์อาการเสียของโทรศัพท์ เช่น
- เครื่องตกน้ำ มีวิธีแก้ไขอย่างไร
- เครื่องดับเปิดไม่ติด มาจากสาเหตุใดบ้าง และมีวิธีแก้ไขอย่างไร
- ไมค์ไม่ดัง,
- กระดิ่ง (ทั้งเสียงแบบ Mono Tone และ เสียง Polyphonicไม่ดัง)
- มอร์เตอร์ไม่สั่น ควรพิจารณาดูจุดไหนบ้าง
- ชาร์จได้บ้างไม่ได้บ้าง
- สัญญาณไม่มี, ขาดๆหายๆ
- สัญญาณมีแต่โทรเข้า-โทรออกไม่ได้
- สัญญาณสวิง
- โทรฯออกแล้วเครื่องดับ
- จอจาง จอมืด จอมีปัญหา (ทั้งจอแบบขาวดำและจอสี)
- อาการกินแบตฯ
- ปุ่มกดได้บ้างไม่ได้บ้าง
- อาการ Insert Simcard
- อาการ Contact Service
- การหาอุปกรณ์ที่เสีย จากการใช้ Function ในโทรศัพท์มือถือ
11. ศึกษาถึงการไล่วงจรโทรศัพท์มือถือจากเซอร์กิจชาร์จ
12. ศึกษาถึงการหาลายปุ่มกด
13. ศึกษาถึงการหาลายหน้าจอ
14. ศึกษาถึงการหาลายอื่นๆ เช่น
- ลายกระดิ่ง (ทั้งเสียงแบบ Mono Tone และ เสียงแบบ Polyphonic)
- ลายหลอดไฟ
- ลายมอเตอร์สั่น
15. ฝึกการถอด-ประกอบเครื่อง
16. ฝึกทักษะในการถอด-ใส่ IC ขาตะขาบ (ผู้เข้าเรียนได้ทดลองทำจริง จนกว่าจะทำได้)
17. ฝึกทักษะในการถอด-ใส่ IC ไร้ขา (ผู้เข้าเรียนได้ทดลองทำจริง จนกว่าจะทำได้)
18. ฝึกทักษะในการทำขา IC (การทำBALL) (ผู้เข้าเรียนได้ทดลองทำจริง จนกว่าจะทำได้)
19. ฝึกทักษะในการต่อลายหน้าจอ (ผู้เข้าเรียนได้ทดลองทำจริง จนกว่าจะทำได้)
20. ฝึกทักษะในการต่อลายปุ่มกด (ผู้เข้าเรียนได้ทดลองทำจริง จนกว่าจะทำได้)
21. ฝึกทักษะในการถอด-ใส่ หลอดไฟ (ผู้เข้าเรียนได้ทดลองทำจริง จนกว่าจะทำได้)
22. การกระตุ้นแบตฯ โดยใช้ Power Supply (ผู้เข้าเรียนได้ทดลองทำจริง)
23. การเทสการกินกระแสของโทรศัพท์มือถือ เพื่อวิเคราะห์อาการเสียโดยใช้ Power Supply (ผู้เข้าเรียนได้ทดลองทำจริง)
24. การใช้ Power Supply เพื่อเทสการเปิดเครื่องโทรศัพท์ ในกรณีที่เครื่องเปิดไม่ติด ซึ่งจะสามารถวิเคราะห์อาการเสียได้ (ผู้เข้าเรียนได้ทดลองทำจริง)
25. การใช้ Test box เพื่อช่วยในการช่วยวิเคราะห์อาการเสียของเครื่องโทรศัพท์มือถือ (ผู้เข้าเรียนได้ทดลองทำจริง)
26. ทดลองใช้ Test box ในการวัดการกินกระแสของโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถวิเคราะห์อาการเสียของโทรศัพท์ได้ (ผู้เข้าเรียนได้ทดลองทำจริง)
27. ทดลองใช้ Test box วัดจุดวัดไฟตามจุดต่างๆ ซึ่งสามารถวิเคราะห์อาการเสียของเครื่องโทรศัพท์ได้ (ผู้เข้าเรียนได้ทดลองทำจริง)
28. ทดสอบอาการเสียของหน้าจอ โดยใช้ Test box ในการทดสอบ ซึ่งจะสามารถทำให้วิเคราะห์อาการเสียได้ (ผู้เข้าเรียนได้ทดลองทำจริง)
29. การล้างบอร์ด โดยใช้อ่าง Ultra Sonic (ผู้เข้าเรียนได้ทดลองทำจริง)
30. การเตรียมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการซ่อมโทรศัพท์มือถือ เช่น การFlash Program, การแก้ Imei, การอัพไทย
31. การใช้ Program Griffin Box (สุดยอดโปรแกรมสำหรับมือถือจอสีที่ควรมีไว้) ในการแก้ไขข้อบกพร่องของโทรศัพท์มือถือ ทั้งมือถือจอธรรมดาและจอสี เช่น
- การใช้ Program Griffin Box ในการ Flash Program ทั้งจอสีและจอธรรมดา
- การใช้ Program Griffin Box ในการ Rebuild Imei ทั้งจอสีและจอธรรมดา
- การใช้ Program Griffin Box ในการดึงสัญญาณโทรศัพท์
32. ศึกษาถึงแนวโน้มในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ไขข้อบกพร่องของโทรศัพท์มือถือทั้งจอธรรมดาและจอสี
33. การคิดประเมินราคาค่าซ่อม
34. TRICKและเทคนิคต่างๆในการเลือกซื้อโทรศัพท์มือ2 เพื่อที่จะขายต่อหน้าร้าน
35. พาผู้เข้าเรียนชมสถานที่จำหน่ายอุปกรณ์มือถือ,อะไหล่มือถือและเครื่องมือ สำหรับงานซ่อมโทรศัพท์ในราคาขายส่ง ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศ
36. แนะนำเกี่ยวกับการวางแผนการตลาด (Marketing Plan) ของการขายโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะทำให้สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่จะมีมากขึ้นในอนาคตได้
37. แนะนำเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับร้านขายโทรศัพท์มือถ�����������������������?� �G�QID������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � �� ?�MemberID������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �� ?�GroupID�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �� ?�RoomID��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �� ?�QTopic��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?�?�� ��QName���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?�2�� ��QDate���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ]��� ��QNote���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?�??���NInterest������������������ือและอุปกรณ์ (ในกรณีที่ผู้เข้าเรียนอยากจะเปิดร้านขายและซ่อมโทรศัพท์มือถือ)
38. ศึกษาถึงแนวโน้มทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือในอนาคต

***ผู้เข้าเรียนยังได้รับคู่มือและอุปกรณ์ในการเรียนฟรี!!ทันที ดังนี้***
1. คู่มือการเรียน 1 เล่ม
2. คู่มือการถอด - ประกอบเครื่อง 1 เล่ม
3. คู่มือการใช้งานสุดยอด Program Griffin Box 1 แผ่น
4. แผ่น CD โปรแกรมสำหรับ Flash, Rebuild Imei, แก้ไขสัญญาณ สำหรับมือถือจอธรรมดาและมือถือจอสี แผ่นที่1
5. แผ่น CD โปรแกรมสำหรับ Flash, Rebuild Imei, แก้ไขสัญญาณ สำหรับมือถือจอธรรมดาและมือถือจอสี แผ่นที่ 2
6. ชุดเครื่องมือในการถอด-ประกอบเครื่อง Nokia, Erisson, Motorola, siemens
7. แผ่น Block Circuit Diagram รุ่นยอดนิยม

ระยะเวลาและสถานที่เรียน
- 4 วัน จันทร์ - พฤหัส 18.30น. - 21.00 น.
- 2 วัน เสาร์ - อาทิตย์ 10.00น. - 17.00 น. (หรือมากกว่าในกรณีที่ผู้เรียนยังเรียนไม่เข้าใจ)

สถานที่
1802/4 ถ.นราธิวาส ซอย14 (ถนนสาทรตัดถนนสีลม) สาทร กรุงเทพฯ

ท่านใดสนใจกรุณาติดต่อ 01-8151090, 09-8813155 วีระ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ :
http://www.vee-service.thcity.com/vee-service


ยี่ห้อ: ไม่ระบุรุ่น: ไม่ระบุ
สภาพ: ใหม่ความสมบูรณ์: 100%
ราคา: 1,900 บาทต้องการ: ประกาศ
เลขบัตรประชาชน: ##########XXXIP Address: 203.150.14.161
ติดต่อ: วีระอีเมล์: 
โทรศัพย์: 09-8813155มือถือ: 01-8151090
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: 1802/4 ทนุรัตน์ ทุ่งวัดดอน สาทร กทม

คำค้น:  สอนการเปิดร้านมือถือ | สอนการซ่อมโทรศัพท์มือถือ | โทรศัพ | การเปิดร้านขายโทรศัพท์ | มือถื |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]