iBook Engineering เป็นสถาบันการเรียนการสอนที่บ้านของนักเรียนเองหรือสถานที่ใกล้บ้านท่าน สอนในระดับ ประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี

หน้าแรก » หนังสือ สิ่งพิมพ์ และ เครื่องเขียน » หนังสือ สิ่งพิมพ์ และ เครื่องเขียน อื่นๆ

iBook Engineering เป็นสถาบันการเรียนการสอนที่บ้านของนักเรียนเองหรือสถานที่ใกล้บ้านท่าน สอนในระดับ ประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี
iBook Engineering เป็นสถาบันการเรียนการสอนที่บ้านของนักเรียนเองหรือสถานที่ใกล้บ้านท่าน สอนในระดับ ประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี
และประชาชนผู้ที่สนใจ โดยมีอาจารย์สอนเป็นอาจารย์และนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี, โท และ เอก จากมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำทั่วประเทศไทย
โดยที่เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์และผู้ปกครองสามารถเลือกวัน และเวลาเรียนได้ตามความเหมาะสมกับนักเรียนและผู้ปกครอง ติดต่อสัมพันธ์ทั้ง กทม และ ขอนแก่น นาย ภาธสุ ดวงมาลา
ที่อยู่ หมู่บ้านพฤกษา 13 เลขที่ 37 / 448 ม. 4 ต.คลองสาม อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 Tel: 089-8857277
เปิดทำการทุกวันตั้งแต่ เวลา 09:00 น –21:00 น [email protected],
www.ibookengineering.com, www.ibookengineering.wordpress.com

*สอนพิเศษ ชีววิทยา, สอนพิเศษ ฟิสิกส์
-> รับสอนตั้งแต่ ม.4-ปริญญาตรี ปี 4
*สอนพิเศษ วงจรอิเล็กทรอนิกส์
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 7 ขวบขึ้นไป
* สอนพิเศษ สร้างและออกแบบสายอากาศ (Antenna Design)
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 18 ขวบขึ้นไป
*สอนพิเศษ Microsoft Office (พร้อมรับงานเขียนโปรแกรม ด้วย Access)
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 14 ขวบขึ้นไป
*สอนพิเศษ สร้างและออกแบบแผ่นปร็นซ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Protel 99 SE (พร้อมรับงานออกแบบและสร้าง PCB)
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*สอนพิเศษ สร้างและออกแบบเว็บไซด์ ด้วยโปรแกรม Dreamweaver8 (พร้อมรับงานออกแบบและสร้าง เว็บไซด์ ) และ Joomla
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*สอนพิเศษ สร้างหุ่นยนต์
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 7 ขวบขึ้นไป
*สอนพิเศษ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม 1 และ 2
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ กลศาสตร์วิศวกรรม
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ วัศดุวิศวกรรม
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ การวิเคราะห์ วงจรไฟฟ้า 1 และ 2
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 และ 2
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ ระบบควบคุม
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ การออกแบบดิจิทัลและลอจิก
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและการวัด
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ หลักการสื่อสาร
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ สัญญาณและระบบ
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ อิเล็กทรอนิกส์กําลัง
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ การประมวลผลภาพดิจิทัล
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ วิศวกรรมไมโครเวฟ
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ ทฤษฎีโครงข่ายประสาทเทียม
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ สิ่งประดิษฐ์ สารกึ่งตัวนำ 1 และ 2
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ สร้างและออกแบบบ้านด้วยโปรแกรม Auto CAD
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*สอนพิเศษ คณิตศาสตร์, สอนพิเศษ ภาษาอังกฤษ, สอนพิเศษ วิทยาศาสตร์, สอนพิเศษ ภาษาไทย
-> รับสอนตั้งแต่ ป.1-ม.6
*สอนพิเศษ E-mail
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 13 ขวบขึ้นไป
*รับสอนพิเศษ เคมี
-> รับสอนตั้งแต่ ม.4-ปริญญาตรี ปี 4
*รับสอนพิเศษไมโครคอนโทรลเลอร์
-> รับสอนตั้งแต่ ม.4-ปริญญาตรี ปี 4
*รับสอนพิเศษ ประกอบและซ่อมคอมพิวเตอร์
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 8 ขวบขึ้นไป
*สอนพิเศษ โปรแกรม Matlab (พร้อมรับงานเขียนโปรแกรมด้วย MatLab)
-> รับสอนตั้งแต่ ปริญญาตรี ปี 1 ขึ้นไป
*สอนพิเศษ เตรียมสอบเข้าคณะวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ โทรคมนาคม
-> รับสอนนักเรียนสาย ป.ว.ส (สอบไม่ติดคืนเงิน)
*สอนพิเศษ เตรียมสอบเข้าคณะวิศวกรรมทุกสาขา
-> รับสอนนักเรียนสาย ป.ว.ส
*สอนพิเศษ Micro Controller (พร้อมรับงานเขียนโปรแกรม Micro Controller)
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*สอนพิเศษ Visual C++, สอนพิเศษ Visual Basic,สอนพิเศษ Delphi, สอนพิเศษ Pascal (พร้อมรับงานเขียนโปรแกรมด้วย)
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป
*สอนพิเศษ Java และ สอนพิเศษ LabView 8.5 (พร้อมรับงานเขียนโปรแกรมด้วย)
-> รับสอนเด็กตั้งแต่อายุ 15 ขวบขึ้นไป

*รับทำวิทยานิพนธ์ (ป.ตรี, ป.โท) เช่น Digital image processing, Digital signal processing,Electronic circuit
*รับโปรเจค Micro Controller, Digital image processing, Digital signal processing,Electronic circuit

ทุกวิชา ฟรีสำหรับหนังสือแบบเรียน
ลงเรียนเรียนกับเราวันนี้มีโอกาสได้ร่วมงานกับกลุ่มลูกค้าในเครือ iBook Engineering
และ ลงโปรแกรม ฟรี ในวิชาที่ต้องใช้โปรแกรม

หจก iBook Engineering ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่น IC, Microcontroller, RFID เป็นต้น
และหลอด LED ทุกชนิดที่ไม่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทย ลูกค้าสามารถดู / ดาว์นโหลด catalog
ได้ที่ www.ibookengineering.com / www.ibookengineering.wordpress.com
ติดต่อสัมพันธ์สาขากรุงเทพที่คุณบรรจบ 081-4300860 ติดต่อสัมพันธ์สาขาขอนแก่นที่คุณณัฐชัย 083-1498893
หรือที่ [email protected]


ยี่ห้อ: -รุ่น: -
สภาพ: ใหม่ความสมบูรณ์: 100%
ราคา: 0 บาทต้องการ: บริการ
เลขบัตรประชาชน: 3409900411XXXIP Address: 110.164.44.168
ติดต่อ: ibookengineeringอีเมล์: 
โทรศัพย์: 0898857277มือถือ: 0898857277
จังหวัด: ปทุมธานี
ที่อยู่: BKK

คำค้น:  Matlab | image processing | signal processing | pattern recognition | ไมโครคอนเทอร์เลอร์ | รับสอนพิเศษ |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]